مری میکر، هر ساله ارائه‌ی جامعی از وضعیت وب گردآوری می‌کند. در این گزارش، او معمولا بزرگ‌ترین روندهای رخ‌ داده در دنیای دیجیتال و هم‌چنین مهم‌ترین افت و خیزهای شرکت‌های نوبنیاد را شناسایی می‌کند. این تحلیلگر و سرمایه‌دار سابق به تازگی گزارش 2015 خود را منتشر کرده‌است که بخشی از آن را در زیر می‌آوریم.