تحقیق کنید که آیا برند شما در بین مصرف کنندگان مشهور است یا نه؟ این قالب پژوهش سوال­هایی در مورد آگاهی از نام تجاری شما می­پرسد و به گونه­ای طراحی شده که تعصب مصرف کنندگان را از بین می­بر و به شما اندازه واقعی شهرت برندتان را می­دهد. از این قالب پژوهشی استفاده کنید تا بفهمید آیا برندتان در ذهن مصرف کنندگان می­ماند و دسترسی به برندتان چقدر است.