به منظور ارائه محصول جدید به بازار لازم است قبل از آن تحقیقات بازار انجام شود . اطلاعات بدست آمده از این تحفیقات در تعیین اینکه ایده محصول جدید به بازار عرضه شود یا خیر یا اینکه چه ویژگی هایی در محصول گنجانده شود کمک خواهد کرد .


توجه : فایل pdf در یک پنجره جدید باز خواهد شد