حقیقت این است که رسیدن به نامی مناسب به فرایندی آگاهانه نیاز دارد ، چه خودتان بخواهید این کار را انجام دهید ،چه قرار باشد از مشاوران حرفه ای کمک بگیرید ، پروژه ی نامگذاری از بی بضاعت ترین شرکت ها تا بنگاه های اقتصادی کلان شامل 5 گام زیر است .
 

 تحقیقات مقدماتی

نام معمولا در خلا ظهور نمی کند با مرور استراتژی برند ، پیشنهادها ،خریداران و مصرف کنندگان شروع کنید . برای استقرار برند خود در بازار چه برنامه ای دارید ؟ چه پیشنهادهای منحصر به فردی برای بازاریابی مشتریانتان ارائه می دهید ؟ شرکت و محصولات شما چه مزیت یا تفاوتی نسبت به رقبای خود دارند؟ جدا از ملاحظات کسب و کار ، چه ویژگی های منحصربه فردی دارید ؟ سپس چشم اندار رقابتی را بررسی کنید و ببینید رقبای دیگر برای حضور در بازار چه چیزی در چنته دارند؟ از چه نام هایی استفاده می کنند و نام های نخ نماشده ی بازار کدام ها هستند ؟
 

پیش نویسی خلاقانه

اگر کسب و کار و اهدافتان را با همان عبارات و واژه هایی که دیگران پیش از این استفاده کرده اند، تعریف کنید ، نباید به متفاوت بودن خود امیدوار باشید . پس می توانید از افتادن به دام دوست داشتنی بودن جلوگیری کنید .
 

ابداع یا انتخاب نام برند

مشاوران نام گذاری با استفاده از ده ها تکنیک و منبع ، استخری از ایده های گوناگون ایجاد می کنند ، برایتان ایده هایی الهام بخش به همراه می آورند و برای هر یک از گروه های بررسی شده در فصل 4 ، چند پیشنهاد مختلف ارائه می دهند.


ارزیابی

دست به دست کردن نام ها در شرکت ، برای آن که ببینید افرادتان از آن ها خوششان می اید یا نه ،  راه اثربخشی نیست . هر اندازه  بر اهمیت نام شما برای بیرون سازمان تاکید کنم ، باز کم است . اگر چه نام نقشی درون سازمانی نیز دارد، اما این به هیچ وجه مهم ترین نقش نیست . برند شما بیش از هر چیز ، چهره ای است که عموم مردم از شما می بینند . باید نامی را انتخاب و کار خود را با آن شروع کنید که برای مردم در بیرون سازمان جذاب باشد . تخقیقات کمی و کیفی رسمی بازار در خصوص جنبه های زبان شناختی ، معنایی ، تلفظ، وجه تصویری ، پیوستگی و رابطه ی فرهنگی در پروژه های انتخاب نام برند باید مورد بررسی قرار گیرد .
 

انتخاب و اجرا

ثبت حقوقی و مالکیت معنوی نام برنداجرای گرافیک نام برند