فرم حاضر جهت  طراحی لوگو با هدف درک کامل نیاز شما کارفرمای محترم و در نتیجه رسیدن به یک طرح اختصاصی و کاربردی متناسب با محصول یا سرویس مورد نظر شماست. لطفا به سئوالات زیر به دقت و با کمال صبر و حوصله پاسخ دهید

* ضروری
* نام و نام خانوادگی :
* نام شرکت فارسی :
* نام شرکت انگلیسی :
* تلفن :
* تلفن همراه :
* زمینه فعالیت :
مدیر عامل :
* ایمیل :
* مسئول پیگیری :
* شماره تماس مسئول پیگیری :
* مشتریان یا مخاطبان اصلی شما کیستند؟ :
* رنگ پیشنهادی برای طراحی :آیا این مشتریان از لحاظ سن، جنسیت، تحصیلات و محل فیزیکی دارای نقاط مشترکی هستند؟ :

 

 

* نوع رابطه لوگو با فعالیت شما چگونه باشد؟ :


* آیا مایل هستید که برای شما یک لوگو طراحی شود یا یک لوگو تایپ؟ :

تعریف لوگو تایپ یا نشانه نوشته:(طرحی که در آن نام شرکت شما با ترکیب حروف نوشتاری طراحی می شود) :
* کد تصویری