کارفرما : انتشارات جنگل
امور انجام شده : طراحی تبلیغات محیطی

انتشارات جنگل، جاودانه با تکیه بر سه دهه سابقه فعالیت و در اختیار داشتن امکانات مدرن و پیشرفته، پرسنل مجرب و کارآزموده، با بهره­ مندی از توان فنی و ظرفیت­ های موجود، بستری مناسب برای تبادل اندیشه و همکاری با دیگران را فراهم نموده است . طراحی تبلیغات محیطی این مجموعه به آژانس تبلیغاتی 128 واگذار شده است .


نمونه کارهای طراحی گرافیک انتشارات جنگل