کارفرما: شرکت معیار دانش پارس
امور انجام شده : طراحی کاتالوگ
 
موضوع مهم و استراتژیک کاربرد دانش در فرآیند های مدیریت نوآوری موجب می شود سازمان ها عملکرد خود را ارتقا ببخشند و با سرمایه گذاری در دانش یا اطلاعات به بازدهی بالاتری دست پیدا  پیدا کنند .دانش از طریق اثر گذاری در محصولات ، فرآیند ها و افراد موجب ایجاد ارزش برای سازمان ها می شود و مدیریت دانش ، اطلاعات و دارایی های فکری را به ارزش های دیر پا و ماندگار تبدیل می کند .
طراحی کاتالوگ
موارد ذکر شده اهدافی است که کارفرمای این پروژه برای رسیدن به مفهوم نهایی در طراحی کاتالوگ برای طراحان آژانس تبلیغاتی 128 تعریف نمود. این پروژه در تیرماه 94 صورت پذیرفت .

نمونه کارهای طراحی گرافیکنمونه کارهای طراحی گرافیک شرکت معیار دانش