همایش کاربرد مغز و علم عصب شناسی در بازاریابی و تبلیغات در تاریخ 22دی ماه 1394 سالن اتاق بازرگانی صنایع،معادن ، کشاورزی اصفهان  با حضور 326 نفر شرکت کننده به سخنرانی جناب آقای حسین طاهری برگزار شد.

محورهای اصلی همایش :
•    چگونه دیگران را ترغیب به خرید کنیم؟
•    نقش سیستم فعال ساز شبکه ای مغز در شکل گیری برند
•    جایگاه یابی برند و مدل طبقه های ذهنی مخاطبان
•    چه چیزی مغز ما را در مواجهه با یک آگهی خاموش می کند؟
•    راست و دورغ رفتار مشتریان در خرید
•    نقش یاخته های عصبی در شکل گیری تصویر ذهنی
•    مکانیزم خلاقیت در کجای مغز شکل می گیرد؟
•    بازاریابی عصب پایه و پیش بینی آینده
•    منطق و احساس در رفتار مصرف کننده


همایش کاربرد مغز و علم عصب شناسی در بازاریابی و تبلیغات

همایش کاربرد مغز و علم عصب شناسی در بازاریابی و تبلیغات

همایش کاربرد مغز و علم عصب شناسی در بازاریابی و تبلیغات

همایش-کاربرد-مغز-و-علم-عصب-شناسی-در-بازاریابی-و-تبلیغات