بنا به فاز جدید توسعه شرکت روغن موتور تورال ، این شرکت توانسته است در سال جاری با اخذ پروانههای تولید محصولات جدید از اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی ، تحول عظیمی را در سبد محصولات روغن موتورهای بنزینی و صنعتی در ایران ایجاد نماید .تورال دومین برند در صنعت روغن موتور می باشد که آژانس مهندسی تبلیغات 128 پس از موفقیت در طراحی هویت بصری و برندینگ روغن موتور موتوسل ، مفتخر به ایجاد و توسعه آن می باشد .