شیرینی شاتوت با بکارگیری نیروهای مجرب و ارتقاء مداوم سطح کیفی تولیدات خود همواره در جهت رضایت مشتریان گام بر می دارد . این مجموعه جهت ایجاد یک برند قوی و ماندگار در ذهن مشتریان خود پروژه برندینگ خود را به آژانس تبلیغاتی 128 واگذار نمود .

پروژه برندینگ زندگی ایرانی به آژانس تبلیغاتی 128 واگذار شد .