کارفرما : زندگی ایرانی
 امورانجام شده : طراحی بروشور ، هویت بصری برند ، طراحی آرم مشاوره برندینگ ، طراحی سایتترکیب نمادها و اسطوره های ایرانی با هنر مدرن و روانشناسی رنگ
با الهام از سبک زندگی اقوام تاریخ ایران


زندگی ایرانی ، سبکی نو در طراحی مد و لباس ایرانی است که توسط فاطمه صادقیان برگزیده اولین جشنواره مد و لباس کشور بنا نهاده شده است .این مجموعه آژانس مهندسی تبلیغات 128 را به عنوان مشاور برندینگ خود برگزید.همچنین نمایشگاه زندگی ایرانی نیز از هجدهم اسفند ماه 1392 در قلب شهر اصفهان (سیتی سنتر) برپا گردیده است .