کارفرما : شرکت مخابرات اصفهان
امور انجام شده : طراحی بروشور ، طراحی آرم ، طراحی بیلیورد

شرکت adsl مخابرات استان اصفهان در راستای اهداف خود پروژه طراحی گرافیک ، طراحی لوگو ، طراحی بروشور و همچنین پروژه  rebranding  و کمپین تبلیغات محیطی خود را به 128 واگذار نمود . 

 
پروژه بازسازی برند

پروژه بازسازی برند2020


ریبرندینگ و پروژه بازسازی برند
درحال بارگزاری