آرم ، نشانه و لوگو ، هویت سازمانی و بصری کسب و کار و مجموعه شماست . این همان تصویری است که مردم هنگامی که نام شما را می شنوند در ذهن خود می بینند. شما چه بخواهید و چه نخواهید مردم شما را در ذهن خود تصور می کنند .تحقیقات نشان داده است که تنها 18 درصد سازمانهای مورد مطالعه به طور نسبی دارای تصویری شفاف در ذهن مخاطبانشان هستند .طراحی گرافیک زمینه ساز موثری در ساخت تصویر ذهنی مردم دارد و طراحی لوگو و طراحی آرم نیز به عنوان یکی از شاخه های هنر گرافیک از این امر مستثنی نیست.
 
طراحی آرم موتوسل
طراحی لوگو
طراحی لوگوتایپ
طراحی آرم


نکاتی کلیدی برای طراحی آرم و نشانه (لوگو و لوگوتایپ)

 کسب آگاهی در زمینه علایق و سلایق، نوع و فضای کار و مخاطبان اصلی مشتری
 توجه به فضای کاری مشتری
 سادگی یکی از مهمترین نقاط قوت یک لوگوی موفق است. یک طرح ساده، سریع ارتباط برقرار می کند.
 متناسب بودن عرض و ارتفاع کار یکی از نکات کلیدی در طراحی لوگو می باشد و به هم خوردن این تناسب به جذابیت بصری کار لطمه خواهد زد . 
 ماندگاری یکی از اصول بنیادین در طراحی گرافیک آرم و نشانه است .
 انتخاب رنگ مناسب و مرتبط با فضای کار مشتری

ما برای طراحی لوگو و یا آرم سازمان شما فرایندی کاملا منسجم و از قبل برنامه ریزی شده داریم که شروع آن از طریق مشاهده نمونه کارهایمان و پس از آن تکمیل فرم دریافت نظرات مشتری جهت انتقال ایده ها به طراحان گرافیک می باشد.

نمونه کارهای طراحی آرم / لوگو / لوگوتایپ

فرم دریافت اطلاعات درخواست طراحی آرم / لوگو / لوگو تایپ