بروشورهای تبلیغاتی ابزارهای اطلاع رسانی پیشبرد فروش هستند که در ابعاد و لَت های متفاوت طراحی می گردند. روش نگارش متون تبلیغاتی و ارتباط آنها با تصاویر خلاق ، سینرژی موثری در طراحی گرافیک بروشور ایجاد می کند. سعی طراحان گرافیک ما اینست که از این رسانه چاپی برای ایجاد یک ارتباط ماندگار به عنوان یک ابزار بازاریابی محتوا استفاده کنند تا به عنوان یک ابزار اطلاع رسانی بدون محتوا و چند ثانیه ای !!!

نمونه کارهای طراحی بروشور 
برچسب ها : طراحی بروشور