پنج سرویس اصلی که یک کانون تبلیغاتی (آژانس تبلیغاتی) می بایست
در طراحی ، ایده پردازی و تولید خدمات ارائه کنند

سرویس شماره سه

 
هر کمپین تبلیغاتی و یا طرح بازاریابی و برندینگ نیازمند ایجاد یک مفهوم موثر به عنوان هسته اصلی می باشد تا کلیه طراحی ها ، پیام ها و رسانه ها حول محور آن شکل گیرد. رسیدن به مفهوم اصلی و کلیدی و البته خاص و تاثیر گذار کار ساده ای نیست و نیازمند تحقیق ، ایده پردازی ، جلسات متعدد طوفان ذهنی و بررسی و تحلیلی رقبا و بازار است . به جرات می توان گفت که این مفهوم (کانسپت) است که هویت یک برند را شکل می دهد و آنرا در ذهن مخاطبان ثبت و تقویت می کند. یک آژانس تبلیغاتی می بایست بخش ویژه و برنامه ها و سیاست های کاملا مشخصی در این زمینه برای مشتریانش داشته باشد تا بتواند ادعای متمایز نشان دادن آنان در جامعه به اثبات برساند .
کانسپت آژانس تبلیغاتی
ما در مجموعه خود برای ایجاد و مدیریت این بخش هزینه کرده ایم . هم هزینه های مادی ، هم انرژی های فکری و انسانی و هم هزینه های زمانی . این فلسفه ماست که یک پروژه تبلیغاتی هدفمند بر اساس یک مفهوم (شما بخوانید کانسپت) شکل گرفته و توسعه می یابد. ما یاد گرفته ایم که چگونه مفهوم را تولید کنیم و اعتقاد داریم که اگر این تجربه در اختیار کارفرمایانمان قرار گیرد ، مطمئنا ارزشمند و پر بازده خواهد بود .