پنج سرویس اصلی که یک کانون تبلیغاتی (آژانس تبلیغاتی) می بایست
در طراحی ، ایده پردازی و تولید خدمات ارائه کنند

سرویس شماره چهار

حالا دیگر وقت حرکت به سمت بازار است.پس از ایده پردازی ، تحقیقات و تولید مفهوم ، نوبت طراحی یک برنامع جامع و طراحی ابزار و عناصر گرافیکی و اجرایی است .این همان جایی است که کارشناسان تولید محتوا ، برنامه ریزان کمپین ، طراحان گرافیک ، کارگردانها ، طراحان وب و رابط کاربری ، نویسندگان و همه اعضاء مرتبط با پروژه شما ، شروع به تولید خدمات می کنند تا نحوه ارتباط سازمان شما را با مشتریانش طراحی و ابزار ایجاد شده را در اختیار شما قرار دهند .