بلیبوردها تبلیغات بزرگی هستند که نزدیک بزرگراه ها و خیابان ها نصب و توسط سرنشینان وسایل نقلیه وعابران دیده می شوند به جز در موقعیت های ترافیکی ،بیشتر بیلبوردها باید در مدت 3 تا 8 ثانیه دیده شوند.از این رو باید اساسا بگذارید تصویر پیام را منتقل کند. بیلبوردها راهی عالی برای ادعاها و تحت مالکیت درآوردن نام برند بوده و نقش هدایت کنندگی به دیگر ابزار ارتباطی را ایفا کرده تا برای نمایش قدرت و افزایش آگاهی از برند اثربخش باشند. یادتان باشد که بیلبوردها اطلاع رسان نیستند و فقط یادآور و تقویت کننده پیام های تبلیغاتی سازمان شما خواهند بود . این اساس نگرش طراحان گرافیک ما در طراحی بیلبورد است چرا که می دانند بیلبورد می باسیت طرف پنج ثانیه جلب توجه کند ، درگیر کند، ارتباط بسازد ، به فکر فرو ببرد و در پایان بفروشد.
 

خدمات طراحی گرافیک آژانس تبلیغاتی 128 در این زمینه عبارت است از:

  طراحی بیلبورد و ایجاد راهکارهای خلاق در آن برای کسب نرخ بالای بازخورد تبلیغ
  طراحی ماکت ها و سازهای محیطی سه بعدی جهت نمایش در بیلبوردها
  طراحی گرافیک ساین بورد های محیطی
  طراحی گرافیک پل ها و عرشه های محیطی

نمونه کارهای طراحی بیلبورد 
برچسب ها : طراحی بیلبورد