پنج سرویس اصلی که یک کانون تبلیغاتی (آژانس تبلیغاتی) می بایست
در طراحی ، ایده پردازی و تولید خدمات ارائه کنند

سرویس شماره یک

ایده پردازی و خلاقیت در تبلیغات
 


اتاق فکر و گروه تولید ایده و خلاقیت ! مگر بدون آن می شود یک پروژه تبلیغاتی ، کمپین تبلیغاتی ، برنامه بازاریابی و یا برنامه برندسازی را طراحی کرد و پیش برد . بدون خلاقیت ، تبلیغات گم می شود . گروه ما در این بخش نه از نوآوری می ترسد و نه از رد شدن ایده ها .سختی کار ایده پردازی ما را از پرداختن به آن برای تولید مفهوم و آگهی های خلاق منصرف نمی کند . اگر شما با ما موافقید پس می توانیم شروع کنیم ، اما اگر به دنبال تبلیغات تکراری ، نا کارآمد و بدون خلاقیت هستید ، ما اصلا گزینه خوبی نیستیم .

از ایده پردازی و خلاقیت در تبلیغات بیشتر بخوانید:

قصه همان قصه بود فقط گوینده عوض شد . جوک همان جوک است ، اما یکی از دوستانتان هست که وقتی او تعریف می کند بامزه تر می شود. حقیقت همان حقیقت است ، اما از دهان یکی باورش می کنند و از دهان یکی دیگر نه . . . چرا . . . ؟
ادامه