به مجموعه عملیات برنامه ریزی شده برای تبلیغ کردن یک موسسه یا کالا های آن را کمپین تبلیغاتی advertising campaign یا کمپین تبلیغاتی می گویند که یکی از مهم ترین عناصر برنده شدن یک برنامه جامع برندینگ است. این برنامه مواردی را که شما برای برنده شدن به آن نیاز دارید تعریف می کند. هر کمپین تبلیغاتی بسته به اوضاع و نوع بازار و مخاطبان تبلیغات ممکن است به روش مخصوص به خود انجام شود .

یک نسخه را نمی توان برای همه پیچید

ارزشمندترین منابع (زمان، مردم و پول) همیشه کمیاب ترین منابع هستند. زمانهای کم و محدودی برای استفاده وجود دارد، همچنین به اندازه کافی افراد برای انجام کارها و یا پول کافی برای انجام دادن هر آنچه دوست داشتید انجام بدهید وجود ندارد. مواردی که برای انجام و اجرا در نظر گرفته اید از آنچه شما فکر می کرده اید بیشتر زمان و هزینه می برند.برنامه ریزی کمپین تبلیغاتی  کمک می کند تا این منابع محدود را به طور موثری هدف قرار دهید. اما مهم ترین قانون در مورد برنامه کمپین این است که حتما باید نوشته شود و اینکه ما با توجه حدس های ذهنی خود بخواهیم در سازمانمان به اجرای یک برنامه تبلیغاتی بپردازیم ، ابتدایی روشی است که در 99 درصد سازمانها اتفاق می افتد .کار اصلی یک گروه مشاوره تبلیغاتی در نظر گرفتن احتمالات و طراحی و پیش بینی ساختاری برای واکنش نسبت موارد غیرمنتظره می باشد . بنابراین یک کمپین تبلیغاتی خوب بر اساس داشتن اطلاعات کمی برای اندازه گیری است. شما قبل از اینکه برنامه را شروع کنید باید بدانید می خواهید به کجا و چه عددی برسید.
 

کمپین تبلیغاتی چگونگی فعالیت های زیر را نشان می دهد:

تجزیه و تحلیل موقعیت کلی
تهیه یک تصویر سریع از سازمان
مرور و شناسایی محصولات
تجزیه و تحلیل مشتریان
برنامه فعلی پیشبرد یا توسعه فروش
تجزیه و تحلیل swot
هدف های بازاریابی
بازار هدف
اهداف و استراتژی های تبلیغات
جایگاه سازی
استراتژی پیام
برنامه ریزی رسانه
تهیه الگوی مراحل اجرایی کمپین
تعیین بودجه تبلیغاتی
جدول زمانبندی مراحل اجرایی
کمپین تبلیغاتی
نمونه یک صفحه از یک کمپین تبلیغاتی
نمونه کمپین تبلیغاتی

  تدوین ، طراحی و نگارش یک کمپین تبلیغاتی کاریست که ما بلدیم ، چون بارها و بارها آنرا انجام داده ایم ، می دانیم که چگونه باید مدیریتش کنیم و آنرا به هدف اصلی برسانیم . اگر به آن نیازمند بودید ، می توانیم در مورد آن در یک جلسه حضوری گفتگو کنیم.