• تغییر نگرش در طراحی خدمات و محصولات جدید ، اساسنامه هویت بصری برند ، نحوه تعامل با مشتریان و ارتباطات با آنان و بسیاری از موارد دیگر از پایه های بنیادین بازسازی برند می باشد.بازسازی برند (Rebranding) متفاوت از بازسازی لوگو (Logo Redesigning) است

  • یکی از استراتژی های یک پروژه برندسازی طراحی هویت برند (brand identity) می باشند .همه تلاش های ما با درک و بیان استراتژی برند آغاز خواهد شد و آن چیزی که باعث بروز عینی و فیزیکی و احساسی استراتژی برند می شود ، هویت برند است .

  • نام برند شما در مرکز تمامی فعالیت‌های بازاریابی‌تان قرار دارد و با دوام‌ترین و پایدارترین جز محصول، خدمت یا شرکت شماست .نامی که به درستی انتخاب شده باشد، یکی از دارایی‌های ضروری برند است .

  • اگر یک خانه را برند فرض کنیم ،طراحی نما و دکوراسیون داخلی خانه را هویت بصری برند می توان نامید. همه برند های معتبر دارای جایگاه و تصویر ذهنی مشخص در ذهن مخاطبان خود هستند چرا که بر اساس تحقیقات روان شناسی تاثیر اولیه ای که در 30 ثانیه اول در ارتباط با اشخاص ، شرکت ها ، محصولات و ... می گیریم ،

  • افراد زیادی در مورد آن صحبت می کنند. با این حال تعداد کمی از افراد آنرا درک می کنند . حتی تعداد کمتری درباره روش مدیریت آن و پیاده سازی اش اطلاع دارند. اما هنوز همه خواهان آن هستند . آن چیست ؟!؟ البته برندینگ