• یکی از استراتژی های یک پروژه برندسازی طراحی هویت برند (brand identity) می باشند .همه تلاش های ما با درک و بیان استراتژی برند آغاز خواهد شد و آن چیزی که باعث بروز عینی و فیزیکی و احساسی استراتژی برند می شود ، هویت برند است .

  • اگر یک خانه را برند فرض کنیم ،طراحی نما و دکوراسیون داخلی خانه را هویت بصری برند می توان نامید. همه برند های معتبر دارای جایگاه و تصویر ذهنی مشخص در ذهن مخاطبان خود هستند چرا که بر اساس تحقیقات روان شناسی تاثیر اولیه ای که در 30 ثانیه اول در ارتباط با اشخاص ، شرکت ها ، محصولات و ... می گیریم ،

  • افراد زیادی در مورد آن صحبت می کنند. با این حال تعداد کمی از افراد آنرا درک می کنند . حتی تعداد کمتری درباره روش مدیریت آن و پیاده سازی اش اطلاع دارند. اما هنوز همه خواهان آن هستند . آن چیست ؟!؟ البته برندینگ