• اگر یک خانه را برند فرض کنیم ،طراحی نما و دکوراسیون داخلی خانه را هویت بصری برند می توان نامید. همه برند های معتبر دارای جایگاه و تصویر ذهنی مشخص در ذهن مخاطبان خود هستند چرا که بر اساس تحقیقات روان شناسی تاثیر اولیه ای که در 30 ثانیه اول در ارتباط با اشخاص ، شرکت ها ، محصولات و ... می گیریم ،