اوراق و ست اداری به مجموعه اسنادی از قبیل سربرگ، کارت ویزیت، انواع پاکت نامه و ... اطلاق می شود. طراحی اوراق اداری مرحله ی بعد از طراحی لوگو یک شرکت محسوب می شود که می بایست همبستگی مناسب را به وجود آورده تا به هویت بصری برند قدرت مضاعفی بخشد . اوراق اداری شامل موارد زیر می گردد:
سربرگهای A4 و A5
پاک نامه، A4 و A5
کارت ویزیت
فاکتور
کاغذ های یادداشت
اوراق و اسناد مالی و حسابداری
طراحان گرافیک آژانس تبلیغاتی 128 ، اعتبار و جایگاه بدون جایگزین اوراق اداری سازمان شما را درک می کنند و با انتخاب عناصر بصری مرتبط و خلاق در طراحی گرافیک ، نظرات شما را به تصویر خواهند کشید
.

مشاهده نمونه کارهای اوراق اداری

تکمیل فرم درخواست طراحی اوراق اداری