تبلیغات کاملا غیر ضروریست ، مگر اینکه شما به دنبال سود باشید. بنابراین یک مشاور تبلیغاتی است که می تواند با پیاده سازی ایده های خود ، هزینه های مصرف شده در تبلیغات را جهت ایجاد سودآوری شرکت و نه فقط فروش بالا مدیریت و برنامه ریزی کند. مشاوره تبلیغات به دو صورت و در دو سطح ساعتی و پروژه ای صورت می پذیرد .

سطح اول : مشاوره ساعتی و ارائه راهکارها و پیشنهاد های مشخص

در این شیوه مشاور فقط نقش یک راهنما را داشته و فقط در حد ساعات محدود مشاوره فرصت ارائه راهنمائی دارد . بهمین دلیل این شیوه معمولاً برای کسب و کارها و  شرکت های و سازمانهایی موثر است که در مرحله راه اندازی هستند یا برای بررسی مشکلات موردی و سطحی شرکت های رو به رشد با قابلیت بازارهای B2B و تا حدودی B2C که دچار مواردی چون کاهش فروش ، از دست رفتن سهم بازار ، سطح پایین آگاهی از برند و عدم اثربخشی و هر رفتن بودجه تبلیغات هستند ، توصیه می شود . روش ارائه خدمات مشاوره تبلیغات در این سطح طبق نمودار زیر صورت می پذیرد :
 

مشاوره تبلیغات

برای شروع می بایست ابتدا از طریق لینک زیر

 فرم خلاصه وضعیت کسب و کار جهت شرکت در جلسات مشاوره
را دانلود نموده و پس از تکمیل دقیق اطلاعات ، آنرا به آدرس ایمیل info@ 128.ir ارسال فرمایید .
کارشناسان بخش مشاوره تبلیغات فرم ارسالی شما را بررسی نموده تا با کسب اطلاعات و با شناخت بهتر نسبت وضعیت سازمان و حوزه فعالیت شما ، وقت جلسه مشاوره را هماهنگی نمایند .

 

--------------------------------------------------------

  و اما سطح دوم : مشاوره تبلیغات در قالب پروژه

در این شیوه خدمات مشاوره تبلیغات به مدت سه الی شش ماه با مشارکت کارفرما در قالب یک پروژه ارائه می گردد و مشاور نقش توصیه کننده ، برنامه ریز و ناظر را بر عهده دارد و بر اساس شناخت عمیقی که درون و بیرون شرکت مشتری کسب نموده است برای رفع مشکلات آن شرکت برنامه ریزی نموده و به مدیران آن شرکت در زمینه اجرای آن برنامه توصیه های لازم را ارائه داده و خود بر اجرای برنامه نظارت می نماید . این شیوه در سطح عمیق تری نسبت به شیوه قبل اجرا شده و برای برای رفع مشکلات و برنامه های توسعه ای بسیاری از شرکت ها مناسب و نتیجه بخش است . در ابتدای این پروژه ضمن تشکیل جلسات آسیب شناسی و تحقیقات بازار ، در نهایت کمپین تبلیغاتی منحصر به فرد سازمان شما ارائه خواهد گردید و توسط این مجموعه پیاده سازی آن مدیریت و نظارت خواهد شد . پروژه مشاوره تبلیغات در سه فاز اصلی انجام می پذیرد:
 

فاز اول : تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش و ارزیابی اثربخشی تبلیغات سازمان
رصد فعالیت های تبلیغی رقبا و تدوین استراتژی مبارزه تبلیغاتی
 

فاز دوم : طراحی برنامه و کمپین تبلیغاتی

تدوین و ارزیابی اهداف تبلیغاتی سازمان
تدوین کمپین های تبلیغاتی
طراحی پیام
طراحی هویت رسانه ای
يكپارچه سازی ابزارهای تبلیغات
طراحی ترکیب رسانه ها (media mix) برای انتقال پیام .
 

فاز سوم : پیاده سازی و اجرا با نظارت مشاور

پیاده سازی سیستم جامع تبلیغاتی
تشکیل تیم تبلیغات در سازمان
سامان دهی ، سیستم ها ، رسانه ها و فعالیت های تبلیغاتی
تشکیل کمیته تبلیغات سازمان و تنظیم صورت جلسات
شرکت در جلسات اتاق فکر
تشکیل گروه خلاقیت و تولید ایده
نظارت و ارزیابی مجریان و شرکت های تبلیغاتی در تولید و رسانه
ارزیابی رسانه ای
مشاوره تبلیغات
 

از کجا شروع کنیم ؟

برای شروع می بایست ابتدا از طریق این لینک ،  فرم خلاصه وضعیت کسب و کار جهت شرکت در جلسات مشاوره را دانلود نموده و پس از تکمیل دقیق اطلاعات ، آنرا به آدرس ایمیل info@ 128.ir ارسال فرمایید . کارشناسان بخش مشاوره تبلیغات فرم ارسالی شما را بررسی نموده تا با کسب اطلاعات و با شناخت بهتر نسبت وضعیت سازمان و حوزه فعالیت شما ، وقت جلسه مشاوره را هماهنگی نمایند .