هنر فروش كه زماني يك استعداد فطري شمرده مي شد، امروزه به صورت حرفه اي مبتني بر اصول و مفاهيم علمي درآمده است و اكنون همه افراد اين گروه مي توانند...

مساله از اینجا شروع می شه که هر مشتری مطمئنا درسرویس و یا کالایی که ما عرضه کردیم ، چیزی دیده که به سراغ ما میاد . هربرخوردی هم که ما با این مشتریداشته باشیم برای اون یک تجربه تلقی می شود.

«مشتری ها چگونه فکر می کنند؟» با عنوان فرعی «بینش های اساسی در مورد ذهن و ضمیر انسان» نوشته جرالد زاتمن از انتشارات دانشگاه هاروارد را با ترجکه امیر توفیقی روانه بازار نشر کرده است.

کتاب از ایده تا مشتری، نه تنها برای کسانی که درگیر خلق محصولات هستند، جالب است، بلکه برای افرادی که نسبت به این مقوله کنجکاو هستند نیز گیرا است و اتفاقاتی که پشت پرده رخ می دهد و به ندرت آشکار می گردد.