فروش ناب، کتابی موثر برای آشنایی با فنون فروشندگی بوده

هنر فروش كه زماني يك استعداد فطري شمرده مي شد، امروزه به صورت حرفه اي مبتني بر اصول و مفاهيم علمي درآمده است و اكنون همه افراد اين گروه مي توانند...

اولین بخش کتاب با عنوان اصول کسب و کار شامل اصول پایه ، سرمایه گذاری ، مدیریت ، بازاریابی و ایده های موفقیت است .بخش دوم نکات مهم فروش است که مطالبی را شامل انگیزش ، آماده شدن برای فروش ، ارائه مطالب فروش و خدمات پوشش می دهد .