فروردین ۲۷, ۱۳۹۷

تبلیغات اثربخش ۵ | مایکل جکسون

این احساس شادی ناشی از آگاهی و باکفایت بودن دو هفته بیشتر طول نمی‌کشد؛ زیرا می‌خواهیم به مرحله بعد در هرم برویم. بسیاری از کارهایی که […]
فروردین ۲۷, ۱۳۹۷

تبلیغات اثربخش ۴ | مایکل جکسون

در بند اول ، برندمان را می‌فروشیم و از مشتری می‌خواهیم که دوباره به سراغ برند ما بیاید و از ما خرید کند . بند دوم […]
فروردین ۲۷, ۱۳۹۷

تبلیغات اثربخش ۳ | مایکل جکسون

فروردین ۲۷, ۱۳۹۷

تبلیغات اثربخش ۲ | مایکل جکسون

مشکل مردم در استفاده از آب‌معدنی به این شکل است که مردم دارای ذائقههای مختلف هستند و نمی‌توانند هر آب‌معدنی با هر طعمی را بنوشند . […]
فروردین ۲۱, ۱۳۹۷

عناصر برند | ویدئوی آموزشی

 امروز از ۷ عنصر برند صحبت می‌کنیم. اگر هر برندی حتی یکی از این عناصر برند را نداشته باشد، دیگر برند نیست بلکه یک نام تجاری […]