خرداد ۲۸, ۱۳۹۷

راهکارهای جذب مشتری ۲ | فرانک فارنس

خرداد ۲۸, ۱۳۹۷

راهکارهای جذب مشتری ۱ | فرانک فارنس

اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۷

هوشمندی فرهنگی در سازمان ۶ | گرام کدرینگتون

همانطور که در قسمت پنجم سخنرانی دکترگرام کدرینگتون به سه گام اساسی در مورد نحوه تاثیرگذاری فرهنگی در دیگران اشاره شد ، هم اینک قسمت آخر سخنرانی […]
اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۷

هوشمندی فرهنگی در سازمان ۵ | گرام کدرینگتون

همانطور که در قسمت چهارم سخنرانی دکترگرام کدرینگتون به این موضوع اشاره شد که باید تفاوت بین فرهنگ ها را درک نمود و لیست برخی از این […]
اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۷

هوشمندی فرهنگی در سازمان ۴ | گرام کدرینگتون

همانطور که در قسمت سوم سخنرانی دکترگرام کدرینگتون به این موضوع اشاره شد که هرکسی آن‌طور عمل می‌کند که شیوه اوست و باید ببینیم سایرین چگونه […]