اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۷

هوشمندی فرهنگی در سازمان ۳ | گرام کدرینگتون

همانطور که در قسمت دوم سخنرانی دکترگرام کدرینگتون به بیان کردن مدیریت عملکرد  همراه با یک بازی، اشاره شده بود، هم اینک قسمت سوم سخنرانی او را در […]
اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۷

هوشمندی فرهنگی در سازمان ۲ | گرام کدرینگتون

همانطور که در قسمت قبل سخنرانی دکترگرام کدرینگتون به نقش شناسایی فرهنگ بومی منطقه و اینکه اگر فاصله فرهنگی بین شما و مشتری وجود داشته باشد، […]
اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۷

هوشمندی فرهنگی در سازمان ۱ | گرام کدرینگتون

دکتر گرام کدرینگتون دارای ۵ مدرک دکترا ازجمله دکترای مدیریت و روانشناسی است. او استاد دانشگاه‌های لندن (London Business School) و دوک (Duke) می‌باشد. وی بنیان‌گزار سیستم‌های […]
اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۷

خدمات خارق‌العاده مشتریان ۶ | پل دو تویت

همانطور که در قسمت قبل سخنرانی پل دو تویت، به این موضوع که خدمات به مشتریان، فقط وظیفه کارمندان این بخش نیست بلکه وظیفه تمام کارمندان است، […]
اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۷

خدمات خارق‌العاده مشتریان ۵ | پل دو تویت

همانطور که در قسمت چهارم سخنرانی پل دو تویت، به  اهمیت نگرش ما که بر روی برخورد با مشتری و دیگران تأثیرگذار است و همچنین به ۵ […]