اردیبهشت ۸, ۱۳۹۷

خلاقیت در تبلیغات ۶ | جف رام

همانطور که در قسمت قبل سخنرانی جف رام، که به گرفتن ایده های هیجان بخش و همچنین معرفی تله های خطرناک در تبلیغات خلاق، اشاره شد هم […]
اردیبهشت ۸, ۱۳۹۷

خلاقیت در تبلیغات ۵ | جف رام

همانطور که در قسمت قبل سخنرانی جف رام، به ایده های هیجان انگیز برای یک تبلیغات خلاق، اشاره شد هم اینک قسمت پنجم سخنرانی او را در […]
اردیبهشت ۸, ۱۳۹۷

خلاقیت در تبلیغات ۴ | جف رام

همانطور که در قسمت قبل سخنرانی جف رام به ایده های هیجان انگیز برای یک تبلیغات خلاق ، اشاره شد هم اینک قسمت چهارم سخنرانی او را در […]
اردیبهشت ۸, ۱۳۹۷

خلاقیت در تبلیغات ۳ | جف رام

همانطور که در قسمت قبل سخنرانی جف رام به یاداشت کردن ایده ها و همنچین سه گام های مهم در یک آگهی خلاق ، اشاره شد هم […]
اردیبهشت ۸, ۱۳۹۷

خلاقیت در تبلیغات ۲ | جف رام

همانطور که در قسمت قبل سخنرانی جف رام به نقش اهمیت خلاقیت در تبلیغات و اینکه چرا مشتری صدای ما را دیگر نمی شنود، اشاره شد هم […]