اردیبهشت ۴, ۱۳۹۷

شعار تبلیغاتی شرکت | ویدئو

شعار تبلیغاتی شرکت در نگاه اول تمامی ارزش‌ها و دیدگاه‌های سازمان را به مخاطبان اعلام می‌کند. همه باید بدانند که ما چه مسئله‌ای را حل می‌کنیم، […]
اردیبهشت ۴, ۱۳۹۷

ایجاد فرهنگ موفقیت سازمانی ۵ | رابین سیگر

همانطور که در قسمت قبل سخنرانی رابین سیگر به نقش تعیین هدف و همچنین پایداری و ایستادگی در هدف، اشاره شدکه هم‌اینک قسمت پنجم سخنرانی او […]
اردیبهشت ۴, ۱۳۹۷

معیارهای انتخاب نیروی فروش خوب

همواره مدیران سازمان‌ها برای انتخاب نیروی فروش باتجربه و دارای دیدگاه‌های پیشبرد فروش مشکل دارند. اما این نیروها در چه جاهایی یافت می‌شوند. بدترین نوع  انتخاب نیروی […]
اردیبهشت ۴, ۱۳۹۷

ایجاد فرهنگ موفقیت سازمانی ۴ | رابین سیگر

 همانطور که در قسمت قبل سخنرانی رابین سیگر به یک داستان از نحوه خرید و برخورد فروشنده حرفه ای با او سخان به میان آورد، هم […]
اردیبهشت ۱, ۱۳۹۷

ایجاد فرهنگ موفقیت سازمانی ۳ | رابین سیگر

 در قسمت قبل سخنرانی رابین سیگر به دو اصل موفقیت در سازمان با موضوع ارائه یک راهکار قابل انعطاف و همچنین داشتن اعتماد به نفس، اشاره […]