اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۷

استراتژی‌های تبلیغاتی ۵ | دیوید سَکسبی

همانطور که در قسمت چهارم سخنرانی دیوید سَکسبی، به رمز موفقیت در تبلیغات و انتخاب یک شعار خوب، اشاره شد هم اینک قسمت پنجم سخنرانی او را […]
اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۷

استراتژی‌های تبلیغاتی ۴ | دیوید سَکسبی

همانطور که در قسمت قبل سخنرانی دیوید سَکسبی، به اهمیت کانال های ارتباطی و ارتباط در فرهنگ های مختلف، اشاره شد هم اینک قسمت چهارم سخنرانی او […]
اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۷

استراتژی های تبلیغاتی ۳ | دیوید سَکسبی

همانطور که در قسمت دوم سخنرانی دیوید سَکسبی،  از اهمیت فکر مشتری و به چهار نیاز اساسی انسان ها، اشاره شد هم اینک در ادامه به دیگر […]
اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۷

استراتژی‌های تبلیغاتی ۲ | دیوید سَکسبی

همانطور که در قسمت قبل سخنرانی دیوید سَکسبی، از تأثیر خلاقیت بر روی روند کار و تبلیغاتتان صحبت به میان آمد و اینکه چگونه می‌توان تأثیرگذار […]
اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۷

استراتژی‌های تبلیغاتی ۱ | دیوید سَکسبی

رزومه دیوید سَکسبی سی سال سابقه در حوزه‌ی تبلیغات و بازاریابی. نویسنده چهار جلد کتاب مطرح ازجمله: معدن طلایی مشتری و موفقیت بنیادین. رئیس اتاق بازرگانی […]